De gemeenteraad - de wetgevende macht bij het gemeentebestuur - bestaat in Kinrooi uit 23 raadsleden. Normaliter vergadert de gemeenteraad iedere eerste maandag van de maand (uitgezonderd in augustus). Het eerste en grootste deel van de zitting is openbaar. De dagorde en toelichting van de raad wordt altijd aangekondigd op  de website van de gemeente