In beeld

+3

Onlangs werd een belangrijke horde genomen in het tot stand komen van een nieuw stikstofplan. Daarom gaf onze minister Jo Brouns…

Lees meer

+14

Op zondag 15 januari organiseerden we in het Dorpshuis te Ophoven een geslaagd en druk bijgewoond nieuwjaarsontbijt dat in het…

Lees meer

+13

Op 13 november organiseerde Vrouw & Maatschappij Kinrooi een herfstwandeling. De start was voorzien  in de Lemmensmolen te…

Lees meer

+1

Tijdens de gemeenteraad van 13 juni 2022 legde Wim Swennen de eed af als nieuwe schepen, als opvolger van Wim Rutten die…

Lees meer

+1

Op 13 juni 2022 legde Wim Rutten bij gouverneur Jos Lantmeeters de eed af als waarnemend burgemeester van Kinrooi.

Lees meer

+14

Op 1 juni was er nog meer 'Kinrooi' in Brussel! Op die dag bezochten we 'onze' minister Jo Brouns in het Vlaams parlement en in…

Lees meer

+5

Op 21 november namen een 30-tal leden deel aan onze herfstwandeling die flirtte met de grens tussen Kinrooi en Neeritter. 

Lees meer

+20

Op 26 januari 2020 genoten zo'n 115 leden en sympathisanten van ons heerlijk en uitgebreid nieuwjaarsontbijt in De Bunker te…

Lees meer

2

Lees meer

+3
+3

Op 11 april vulden onze vrijwilligers weer Nederlandse belastingbrieven in voor grensarbeiders uit de ganse provincie Limburg.

Lees meer

+9

Op 3 april organiseerde Vrouw & Maatschappij Kinrooi in De Stegel te Molenbeersel een kookavond voor vrouwen én mannen. Jeannine…

Lees meer

+25

Tijdens het druk bijgewoonde nieuwjaarsontbijt (130 deelnemers!) van CD&V-Kinrooi in De Bunker te Kinrooi op zondag 27 januari…

Lees meer

+23

Op woensdag 2 januari 2019 legden de nieuwe gemeenteraadsleden én de leden van het schepencollege de eed af tijdens de eerste…

Lees meer

+17

Op 14 december, net twee maanden nà de prachtige verkiezingsoverwinning, organiseerde CD&V-Kinrooi in De Stegel te Molenbeersel…

Lees meer

+2

Op 18 november organiseerde Vrouw & Maatschappij Kinrooi een prachtige herfstwandeling op de grens tussen Molenbeersel en…

Lees meer

+21

Op 14 oktober behaalde CD&V-Kinrooi maar liefst 16 zetels! Dat werd uiteraard uitbundig gevierd in De Spaenjerd te Ophoven.

Lees meer

+2

Sinds kort rijden onze kandidaten voortdurend door het straatbeeld in de vorm van een autosticker! Daarnaast zijn onze…

Lees meer

+2

Zopas verschenen de affiches in het straatbeeld. Binnenkort vallen de eerste folders in de bus én komen onze kandidaten deur aan…

Lees meer

+1

Op 22 juni sloten we het drukke belastingseizoen af met een druk bijgewoonde invulsessie in De Borg te Kessenich! Dank aan alle…

Lees meer

+14

Op 15 juni vulden onze vrijwilligers meer dan 130 belastingbrieven in tijdens de invulsessie in de grote zaal van De Stegel te…

Lees meer

+3

Tijdens het belastingdienstbetoon in de eetzaal van de Kinrooise basisschool op vrijdag 8 juni vulden we maar liefst 140…

Lees meer

+1

Op 1 juni organiseerden we voor de eerste keer een invulsessie voor belastingbrieven in de Harmoniezaal te Geistingen. Zo'n 45…

Lees meer

+1

Onze eerste belastingzitdag vond plaats in het Dorpshuis te Ophoven. Zo'n 85 dossiers werden er afgewerkt, vooral via tax on…

Lees meer

+1

Op 6 mei trokken een 15-tal leden van Vrouw & Maatschappij Kinrooi naar Antwerpen om er de joodse wijk beter te leren kennen.

Lees meer

+0

Op 20 april organiseerde CD&V-Kinrooi een invulsessie voor de Nederlandse belastingaangiftes. Een 20-tal grensarbeiders maakten…

Lees meer

+18

Op 26 april organiseerde Vrouw & Maatschappij Kinrooi een kookavond voor mannen én vrouwen! Een 20-tal deelnemers (waaronder…

Lees meer

+3

Op donderdag 22 maart 2018 organiseerde de Kinrooise afdeling van CD&V-Senioren een infomiddag voor haar leden in De Spaenjerd…

Lees meer

+20

Op 14 januari organiseerde CD&V-Kinrooi haar nieuwjaarslunch in zaal Oppenhof te Kessenich. De dynamische kookploeg rond…

Lees meer

+3

Op 26 november organiseerde Vrouw & Maatschappij Kinrooi een mooie herfstwandeling in Kessenich. Zo'n 30 leden namen deel aan…

Lees meer

+13

Lees meer

+7

Lees meer

+14

Lees meer

+17

Lees meer

+6
+21

Lees meer

+1

Lees meer

+3
+7
+1