Binnenkort is het weer zover: de belastingaangifte in Nederland moet weer worden gedaan!

Dit jaar kan u uw  aangifte doen vanaf 1 maart. U kan een aangifte doen door een C-biljet te laten invullen of door een elektronische aangifte te doen met een gebruikersnaam en wachtwoord. We willen echter zoveel mogelijk aangiftes elektronisch doen. Als u in het verleden nog geen gebruikersnaam en wachtwoord heeft ontvangen (en énkel als u ze nog nooit hebt ontvangen), kan u die best nu zo snel mogelijk aanvragen. Daarvoor kan u surfen naar volgende link: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/wonen-of-werken-buiten-nederland/, (tik in bij zoeken: “aanvragen gebruikersnaam en wachtwoord” en klik op de bovenste link).

Op woensdag 4 april 2018 zullen we om 20u  een infoavond over de aangifte 2017 organiseren in de kleine zaal van De Stegel te Molenbeersel (Weertersteenweg 363). Tijdens die avond wordt u wegwijs gemaakt in het Nederlandse belastingsysteem én tonen we u hoe u zelf het aangifteprogramma kan gebruiken. Na de info is er nog de mogelijkheid om uw eigen dossier af te geven (enkel als het volledig is!).

Op vrijdag 20 april 2018 organiseren we een invulsessie in het Dorpshuis te Ophoven (De Belder 19). Daar zullen we proberen zoveel mogelijk digitale aangiftes te doen.

Verder is het niet mogelijk om de Belgische en Nederlandse aangifte te combineren. U moet altijd een apart dossier indienen: een Nederlands in maart/april en eventueel een Belgisch in mei/juni.

Iedere vrijdag tussen 13u30 en 16u kan u ook een afspraak maken voor het doen van uw Nederlandse aangifte in het gemeentehuis van Kinrooi (bel 089/700305, Hubert Van Eygen). Daarnaast staan we iedere zaterdag tot uw beschikking van 10 tot 12u bij Jo en Hubert Brouns thuis (Weertersteenweg 170). Bij grote drukte worden daar de dossiers enkel in ontvangst genomen. Het is dan ook zeer belangrijk dat uw dossier volledig is. Gelieve de checklist te bekijken op de achterkant van deze brief om na te gaan of u alle gegevens bij elkaar hebt!

Daarnaast is het ook mogelijk (én zelfs aangewezen) om uw dossier (liefst in één pdf-bestand en geen afzonderlijke scans) te mailen naar: hubert.vaneygen@kinrooi.be. Maar ook hier is het weer belangrijk om ons àlle noodzakelijke gegevens te bezorgen!

U kan ons altijd telefonisch bereiken op 0498/869578 (Jo Brouns) of 0494/127470 (Hubert Van Eygen).

Welke gegevens hebben we zeker nodig voor uw aangifte?

- de Nederlandse belastingaanslag 2016 (en eventuele voorlopige teruggaaf 2017)

- onze berekening voor 2016

- uw gebruikersnaam en wachtwoord

- uw eigen jaaropgaves en eventueel het inkomen van uw partner (zowel uit België als Nederland)

- namen en geboortedata van uw partner en eventuele kinderen

- de betalingsattesten van uw hypothecaire leningen (àlle, zowel de gewone als

de herfinancieringsleningen - niet de basisattesten wel de betalingsattesten! Attesten van levensverzekeringen of schuldsaldoverzekeringen zijn niet nodig)

- eventuele betaalde alimentatie en zware medische kosten en/of scholingskosten

- uw e-mail-adres en telefoonnummer. 

Elektronische aangifte

Ter voorbereiding van uw aangifte kan u met uw gebruikersnaam en wachtwoord al een groot deel van de vragen in uw dossier beantwoorden. U kan de gegevens altijd opslaan zonder ze al door te sturen naar de belastingdienst. Indien u intresten van hypothecaire leningen, ziektekosten of alimentatie wil aftrekken, moet u meestal aanduiden dat u ‘kwalificerend buitenlands belastingplichtige’ bent en moet u dus ook een inkomensverklaring indienen. Indien u enkel de inkomensafhankelijke combinatiekorting, een andere korting of teveel betaalde loonheffing wil aanvragen, dan kiest u voor ‘niet-kwalificerend’, dan hoeft u ook geen inkomensverklaring in te dienen (dat heeft dan verder geen effect).

Om de juiste elektronische aangifte te doen gaat u naar https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/wonen-of-werken-buiten-nederland/

Daar klikt u op de knop ‘Direct online aangifte 2017 doen’. Dan klikt u op ‘inloggen’ bij ‘inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord’. U tikt uw gebruikersnaam en wachtwoord in en u kan aan de slag!

Uw oorspronkelijk wachtwoord is meestal veranderd in een nieuw wachtwoord dat wij bij het oorspronkelijk wachtwoord hebben geschreven.

Inkomensverklaring 2017

Indien u de intresten van uw hypothecaire lening wil aftrekken is het meestal noodzakelijk om ook een inkomensverklaring 2017 in  te dienen. Met deze verklaring moet u de inkomsten van de grensarbeider opgeven die niet in Nederland belast zijn (lonen en/of uitkeringen, voordelen uit sparen en beleggen uit België, enz.). Zo’n verklaring moet jaarlijks bezorgd worden aan de belastingdienst.

In eerste instantie moet u het formulier zelf invullen. Op de voorkant vult u de persoonlijke gegevens in (registratienummer woonland = rijksregisternummer). Op de achterkant vult u de diverse inkomsten in die niet belast zijn in Nederland (in de praktijk wordt  hier in de meeste gevallen overal ‘0’ ingevuld).

Deel 5 ‘Verklaring buitenlandse belastingdienst’ moet u laten invullen door de Belgische belastingdienst. Deze zal dit pas kunnen doen wanneer uw Belgische aanslag bekend is voor de inkomsten van 2017. Dat zal in de meeste gevallen pas november/december 2018 zijn. Vervolgens moet u de verklaring bezorgen aan de Nederlandse belastingdienst. Pas wanneer deze verklaring binnen is bij de Nederlandse belastingdienst, zal uw dossier afgehandeld worden.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.