Jo Brouns bezorgd over bankautomaten die uit het straatbeeld verdwijnen

03-12-2020

Vlaams parlementslid en burgemeester van Kinrooi Jo Brouns zag deze week de laatste bankautomaat uit het centrum van zijn gemeente verdwijnen. De volksvertegenwoordiger merkt op dat steeds meer landelijke gemeentes het zonder bankautomaat moeten doen. Volgens Brouns is dit problematisch voor lokale verenigingen en mensen die niet geschoold zijn in digitaal bankieren: “Zolang er met cash betaald wordt, moet er cash kunnen afgehaald worden,” vindt hij. Brouns pleit voor minstens één gezamenlijke bankautomaat in dorpskernen, gratis betaalterminals voor verenigingen én meer vormingen rond digitaal bankieren.

De bankautomaat verdwijnt uit het dorpsbeeld en dat baart Vlaams parlementslid en burgemeester van Kinrooi Jo Brouns zorgen. “Op enkele jaren tijd zijn alle vijf bankautomaten in Kinrooi dorp verdwenen. Ook andere landelijke gemeenten kampen met dit probleem” zegt Jo Brouns. De volksvertegenwoordiger is bezorgd over die tendens en vindt dit vooral voor lokale verenigingen en mensen die niet geschoold zijn in het digitaal bankieren problematisch.

De boot moet vooruit, zonder dat er mensen uit de boot vallen

“We moeten uiteraard mee met de tijdsgeest. Onze partij is trekker én voorstander van digitalisering in de banksector en digitaal bankieren. Doordat steeds meer mensen hun weg vinden naar het digitale bankieren is het alsmaar minder interessant voor banken om lokale bankfilialen open te houden”, zegt Jo Brouns. “De boot moet vooruit, maar dat betekent niet dat we mensen uit die boot mogen laten vallen. Zolang er met cash betaald wordt, moeten mensen er toegang tot hebben.”

Gezamenlijke bankautomaat, gratis betaalterminals en vorming

Het parlementslid ziet verschillende oplossingen. Zo kunnen banken bijvoorbeeld samenwerken om één bankautomaat in een gemeente te waarborgen. “In Kinrooi dorp stonden er bijvoorbeeld vijf automaten. Dat hoeft uiteraard niet, maar iedereen moet wel de toegang tot minstens één automaat kunnen hebben, zolang cash-betalingen gangbaar zijn.” Brouns denkt aan een gezamenlijke inspanning, waar alle grote banken samenwerken om één automaat per dorp te behouden.

Verder ziet Brouns ook de mogelijkheid tot samenwerking met lokale verenigingen. “Die verenigingen worden ook hard getroffen door het verdwijnen van de bankautomaten. Zij hebben het geld niet om voor elk evenement opnieuw betaalterminals in te huren. Geen bankautomaten meer ter beschikking hebben in het lokale weefsel zou nefast zijn voor het sociale verenigingsleven.” Daarom stelt hij voor om deze betaalterminals gratis ter beschikking voor lokale verenigingen.

Tot slot stelt hij voor om samen met lokale verenigingen in te zetten op cursussen over digitaal bankieren. “Volgens cijfers van de bank KBC zien we dat voornamelijk de iets oudere bevolking minder digitaal vaardig is. We zien echter ook dat cursussen over digitale vaardigheden steeds zeer succesvol blijken. Een goede samenwerking met lokale verenigingen, zoals OKRA, kan leiden tot een vlotte manier om digitaal bankieren in te burgeren bij al onze inwoners.”

“Digitaliseren is de toekomst en banken moeten zich inzetten om iedereen digitaal te krijgen. Het is niet alleen gemakkelijker, het is ook goedkoper voor iedereen”, concludeert het parlementslid, hierin bijgestaan door voorzitter van CD&V Joachim Coens. “Maar zolang niet iedereen digitaal geletterd is, mogen we niemand uit het oog verliezen.”