Zopas stelde Jo Brouns enkele schriftelijke vragen i.v.m. grensarbeiders aan Wouter Beke, Vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en armoedebestrijding. Het betrof de Vlaamse sociale bescherming en het groeipakket.

Sociale bescherming

Grensarbeiders kunnen zich nog tot 31 december 2021 bij de Vlaamse sociale bescherming zonder dat ze een wachttijd van vijf jaar oplopen. Met de wachttijd wil men vermijden dat grensarbeiders pas zouden aansluiten op het moment, dat ze zorgbehoevend zijn. Het is belangrijk, dat er een evenwicht is de toegankelijkheid van de Vlaamse sociale bescherming en een billijk financieel engagement.

In zijn antwoord lichtte de minister toe op welke manier de grensarbeiders op de hoogte werden gebracht van de mogelijkheid om aan te sluiten:

- Alle zorgkassen hebben grensarbeiders die opgenomen zijn in een woonzorgcentrum aangeschreven om lid te worden van de Vlaamse sociale bescherming.

- Een aantal zorgkassen heft infosessies gegevens bij organisaties die zich specifiek tot grensarbeiders richten.

- Andere zorgkassen hebben een mailing uitgestuurd naar de grensarbeiders die bij hen gekend waren of plannen nog een dergelijke mailing in 2020.

- Het agentschap zal ook nagaan hoe ze hun communicatie toegankelijker kunnen maken
Meer info op https://www.vlaamsesocialebescherming.be/je-woont-in-vlaanderen-en-werkt-in-het-buitenland

Groeipakket

Grensarbeiders die geen uitbetaling van kinderbijslag ontvingen onder de Algemene Kinderbijslagwet (AKBW), bijvoorbeeld wegens het gebrek aan een aanvraag of geen Belgische tewerkstelling of uitkering/rente (indien bijvoorbeeld beide partners in Nederland werken), kunnen nog steeds een aanvraag indienen voor bijkomende Belgische kinderbijslag, bovenop de Nederlandse.

De rechten op gezinsbijslagen worden dan onderzocht. Vanuit automatische rechtentoekenning voorzien ze om de databanken van het Groeipakket, te vergelijken met deze van het Rijkregister. Zo zullen ook grensarbeiders hun rechten op het Groeipakket verzekerd zien, voor zover deze nog niet werden toegekend.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.